Účastníci kooperačního projektu přes Z39.50 server


Server vega.nkp.cz pro kooperativní katalogizaci autorit.