M21.nkp0219440 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.