M21.nkp0220098 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.