M21.nkp0220144 _orig.txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.