M21.nkp0221114 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.