M21.nkp0223070 _orig.txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.