M21.nkp0232428 _alepho.txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.