M21.nkp0232519 _z.txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.