M21.nkp0241019 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.