M21.nkp0250513 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.