M21.nkp0250888 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.