M21.nkp0257890 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.