M21.nkp0258705 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.