M21.nkpr0001239 .txt

Oops - soubor neni k dispozici - v pripadu potreby kontaktujte
spravce aplikace.